Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 20 tháng 10 năm 2021

 »

CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Tin hoạt động

    Hoạt động trải nghiệm của Tổ Ngữ Văn

    Hoạt động trải nghiệm của Tổ Ngữ Văn. Nhằm đa dạng hóa các hình thức dạy học, đồng thời thực hiện kế hoạch hoạt động của Nhà trường và của tổ chuyên môn. Ngày 4 tháng 10 năm 2018, tổ Ngữ Văn đã tổ chức hoạt động trải nghiệm “Văn học với thực tế lịch sử” với sự tham gia của học sinh khối 12. Xem thêm