Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 16:47 03/02/2020  

Thông báo nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới của virut corona gây ra
THÔNG BÁO Về việc cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới của vi rút Corona gây ra - Kính gửi: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 685/UBND-GD ngày 03/02/2020 và Công văn số 198 /SGD&ĐT-VP ngày 03/2/2020 của Sở GD&ĐT; Ban giám hiệu trường THPT Bình Điền thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các nội dung sau:

1. Học sinh toàn trường được nghỉ học từ ngày 04/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020.

Trong thời gian nghỉ học, các học sinh cần chú ý thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới của vi rút Corona gây ra theo hướng dẫn của Bộ Y tế và hướng dẫn của nhà trường tại công văn số 67/KH-THPTBĐ.

Học sinh thường xuyên cập nhật thông tin tại website trường THPT Bình Điền (http://thpt-bdien.thuathienhue.edu.vn/) và facebook Đoàn trường Bình Điền để nắm thông báo của nhà trường.

2. Các lớp được phân công lao động vệ sinh trường, lớp thì thực hiện nghiêm túc theo lịch phân công.

3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc bình thường theo kế hoạch tuần và các văn bản khác.

Ban giám hiệu đề nghị Giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo đầy đủ nội dung công văn này đến học sinh và phụ huynh học sinh.

* Nơi nhận:

- CBGVNV và HS;

- Lưu VT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

NGUYỄN VINH HƯNG

Tải file 1  

Số lượt xem : 2250

Các tin khác