Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 19 tháng 01 năm 2022

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:37 24/04/2020  

Thông báo học sinh đi học lại
THÔNG BÁO Về việc cho học sinh đi học trở lại và công tác phòng chống dịch trong nhà trường - Kính gửi: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3409/UBND-GD ngày 23/04/2020 và Công văn số 749/SGD&ĐT-VP ngày 24/4/2020 của Sở GD&ĐT, Ban giám hiệu trường THPT Bình Điền thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các nội dung sau:

   

1. Học sinh toàn trường bắt đầu đi học trở lại từ ngày: 27/04/2020 (thứ Hai).

2. Các tổ chức đoàn thể, giáo viên, phụ huynh và học sinh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong nhà trường theo nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/04/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học; Công văn số 749/SGD&ĐT-VP ngày 24/4/2020 của Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại.

3. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin tại website trường THPT Bình Điền (http://thpt-bdien.thuathienhue.edu.vn/) và facebook Đoàn trường Bình Điền để nắm thông báo của nhà trường.

Ban giám hiệu đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo đầy đủ nội dung công văn này đến học sinh và phụ huynh học sinh.

* Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu VT.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

                                              Phan Văn Bình

Tải file 1  

Số lượt xem : 449

Các tin khác