Thứ Hai, 12/04/2021

Buổi sáng

- Họp trực báo.

Buổi chiều

- Gửi giấy mời tham dự sơ kết \"Chủ nhật xanh\":  cô Thẩm

Thứ Tư, 14/04/2021

Buổi sáng

- Tư vấn hướng nghiệp: tiết 5 khối 12 tại lớp.

Thứ Năm, 15/04/2021

Buổi sáng

- Tập huấn PCCC, cứu nạn cứu hộ: 07 giờ 00 phút. Các tiết học 1,2,3 chuyển sang học các tiết 3,4,5. Mời GVCN các lớp khối sáng tham dự.

- Họp xét khen thưởng cá nhân trong phong trào Chủ nhật xanh: 09 giờ 30 phút. Thành phần: BGH, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch CĐCS, TTCM, TKHĐ. (GV vó tiết dạy không họp)

Buổi chiều

- Họp Hội đồng: 15 giờ 30 phút.

- Họp xét nâng lương 14 giờ 00 phút. Thành phần: BGH, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch CĐCS, TTCM, TKHĐ. (GV vó tiết dạy không họp). Cô Thuận rà soát, tổng họp danh sách.

Thứ Sáu, 16/04/2021

Buổi chiều

- Làm việc với đoàn công tác của Thị ủy: BGH, Bí thư đoàn trường.

Thứ Bảy, 17/04/2021

Buổi chiều

- Chuẩn bị trang hoàng cho chương trình Chủ nhật xanh theo Kế hoạch.

Chủ Nhật, 18/04/2021

Buổi sáng

- Sơ kết 02 năm thực hiện phong trào “Chủ nhật xanh” tại đơn vị: thực hiện theo Kế hoạch.

- Ngày hội văn hóa đọc năm 2021.

Tất cả CBGBNV và HS tham gia theo Kế hoạch, có mặt tại trường lúc 06 giờ 30 phút.