Thứ Hai, 18/10/2021

Buổi sáng

- Dự lễ phát động tháng vì người nghèo năm 2021 tại xã Bình Thành: thầy Bình

- Học sinh khối sáng nghỉ học do mưa bão.

Buổi chiều

- Bàn giao mặt bằng thi công nhà thi đấu cho Ban đầu tư: 14 giờ 30 phút, thầy Bình, thầy Khôi tham gia bàn giao tại trường.

- Gửi Hồ sơ hội nghị CBCCVC về sở: Văn phòng.

Thứ Ba, 19/10/2021

Buổi chiều

- Dự giờ: thầy Cảnh Hưng lớp 10B3 tiết 9, thầy Viết Anh lớp 10B4 tiết 8.

Thứ Tư, 20/10/2021

Buổi chiều

- Hội nghị công đoàn, tọa đàm kỷ niệm ngày phụ nữ Việt nam 20/10 lúc 14 giờ 00 phút tại trường. Học sinh nghỉ học.

Thứ Năm, 21/10/2021

Buổi sáng

- Chuẩn bị Kế hoạch cho Giải điền kinh cấp trường: tổ Lý - TD - QP -CN.

- Triển khai Kế hoạch thi Ý tưởng sáng tạo cấp trường: nhóm các cuộc thi.