Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 19 tháng 01 năm 2022

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 23:01 18/07/2013  

Tổ Hóa - Sinh - KTNN

   
 
Tổ trưởng: Nguyễn Cao Phú
Chuyên môn: Thạc sĩ Sinh Học
Lĩnh vực phụ trách:  Tổ trưởng; Giảng dạy
Điện thoại:  
Email:  
 
Tổ phó:  
Chuyên môn:  
Lĩnh vực phụ trách:  
Điện thoại:  
Email:  
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Môn dạy Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Cao Phú

Sinh học

 

 

 

2 Trần Hữu Khôi Sinh học      
3 Nguyễn Hữu Quyền

Hóa

     
4 Trần Thị Phúc

Hóa

     
5 Lưu Thị Hương

Hóa

     
6 Nguyễn Thị Hồng

KTNN

     

Số lượt xem : 12244