Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 19 tháng 01 năm 2022

 » Đoàn thể » Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh niên

Cập nhật lúc : 14:41 04/03/2016  

Kế hoạch khi tôi 18 KE HOẠCH KHI TÔI 18

THỊ ĐOÀN HƯƠNG TRÀ                                                                                                                                                     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG THPT BÌNH ĐIỀN

           ***

 Số 06/KH – ĐTN                                                                                                                     Hương Trà, ngày 26 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi “Khi tôi 18” (có điều chỉnh)

                     Kính gửi: GVCN, các chi đoàn khối 12

               Thực hiện công văn số 29/KH-SGDĐT-TĐTN ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Tỉnh Đoàn và Sở GD và Đt Thừa Thiên Huế; công văn số 354 HD/ĐTN của Thị Đoàn Hương Trà ngày 20 tháng 02 năm 2016, Ban chấp hành Đoàn trường THPT Bình Điền xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Khi tôi 18” cấp trường vào ngày 26/02/2016. Sau khi nhận được sự góp ý của GVCN khối 12 với nội dung chương trình, BCH Đoàn trường đã có những điều chỉnh lại về nội dung hội thi. BCH Đoàn trường kính gửi kế hoạch hội thi đã được điều chỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và những kỹ năng cần thiết cho đoàn viên thanh niên học sinh khi đủ 18 tuổi.

2. Đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện trong đoàn viên, thanh niên, học sinh Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên; tạo sân chơi bổ ích, thiết thực cho thanh niên thể hiện ước mơ, hoài bão, năng khiếu, tài năng, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và sự tham gia đóng góp với cộng đồng, xã hội; thu hút sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội đối với học sinh chuẩn bị trở thành công dân 18 tuổi.

3. Thu hút đông đảo đoàn viên học sinh tham gia, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 10 tháng 03 năm 2016 (thứ

2. Địa điểm: Nhà xe trường.

3. Đối tượng: học sinh khối 12 của trường

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

1. Nội dung:

- Tìm hiểu các kiến thức pháp luật về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công nhân khi đủ 18 tuổi.

- Tìm hiểu về những kiến thức lịch sử văn hóa của dân tộc, của Thừa Thiên Huế, của Đoàn, Hội và những dấu ấn của tuổi trẻ trong thời kỳ đổi mới của đất nước. 

- Ý tưởng, ước mơ, hoài bảo, vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

2. Hình thức: Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hoá mỗi đội thành lập đội hình tham gia hội thi với 05 thành viên (có cả nam và nữ), gồm có 06 phần thi với các nội dung sau:

a) Phần thi Chào hỏi tuổi 18: (điểm tối đa: 20 điểm).

Trong phần thi này mỗi đội tham gia dự thi tự chọn hình thức như: Thơ, ca, hò, vè, sân khấu hóa... để giới thiệu về các thành viên trong đội chơi của mình, về trường, địa phương, thông điệp của đơn vị mình khi tham gia Hội thi “Khi tôi 18”.

- Thời gian cho mỗi đội trình bày phần dự thi tối đa là 06 phút. (quá 10 giây trừ 01 điểm)

b) Phần thi Hiểu biết tuổi 18 (điểm tối đa: 20 điểm).

          Trong phần thi này mỗi đội tham gia dự thi cử ra 03 thành viên tham gia. Các đội sẽ trải qua 10 câu hỏi với các nội dung xoay quanh về kiến thức phổ thông, kiến thức pháp luật, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao, quyền và nghĩa vụ của công dân, về lịch sử Đoàn, Hội, về quê hương, đất nước. Trả lời theo hình thức đưa bảng A, B, C, D. Sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi, các đội có 05 giây suy nghĩ để đưa bảng. Mỗi câu trả lời đúng được 02 điểm.

c) Phần thi “18 kết nối”(điểm tối đa: 80 điểm).

          - Trong phần thi này sẽ có 08 ô hàng ngang và 01 ô hàng dọc. Mỗi đội có 02 lượt lựa chọn ô hàng ngang, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Trong trường hợp đội lựa chọn không trả lời được, các đội khác được phép giơ tay giành quyền trả lời. Nếu đội giành quyền trả lời không đưa ra được đáp án đúng, thì câu hỏi này sẽ dành cho khán giả khi kết thúc phần thi. Các đội được quyền trả lời ô chữ hàng dọc sau khi 04 đội kết thúc lượt lựa chọn thứ nhất, nếu trả lời sai sẽ mất quyền thi ở phần này, trả lời đúng được 40 điểm và kết thúc phần thi này của các đội.

- Trong trường hợp các đội đã hoàn thành xong 02 lượt lựa chọn của mình nhưng các đội vẫn không giải được ô chữ hàng dọc thì Ban tổ chức sẽ có câu gợi ý. Trả lời đúng sau gợi ý của Ban tổ chức chỉ được 20 điểm. Nếu sau gợi ý các đội không giải đáp được thì quyền trả lời thuộc về khán giả.

d) Phần thi “18 ước mơ” (điểm tối đa: 80 điểm).

- Trong phần thi này có 04 tình huống do Ban tổ chức đưa ra và mỗi đội sẽ bốc thăm chọn 01 tình huống và trình bày quan điểm, nhận thức của mình về ước mơ, trách nhiệm và thông điệp, hành động của tuổi 18 qua tình huống đó. Tổng điểm của phần thi này là 40 điểm được nhân hệ số 02.

- Thời gian suy nghĩ cho mỗi đội 01 phút và thời gian trình bày trả lời tình huống tối đa là 03 phút. (quá 10 giây trừ 01 điểm).

* Lưu ý: Trong trường hợp có 02 đội bằng điểm nhau sau khi kết thúc các phần thi thì Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào số điểm phần thi “18 kết nối”, đội nào có số điểm cao hơn thì đội đó sẽ chiến thắng.

3. Giải thưởng:

          + 01 giải nhất: 100.000 đ

          + 01 giải nhì: 80.000 đ

          + 01 giải ba: 70.000 đ

+ 01 giải khuyến khích: 50.000 đ

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.     Đoàn trường: xây dựng nội dung chương trình, triển khai kế hoạch, tổ chức hội thi đúng kế hoạch. 2.     Các chi đoàn khối 12: triển khai kế hoạch, tổ chức tham gia hội thi đúng kế hoạch và có hiệu quả.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi “Khi tôi 18” 2016, Ban chấp hành Đoàn trường đề nghị các chi đoàn khối 12 phối hợp chặt chẽ để thực hiện các nội dung của kế hoạch đề ra.

                                                                                                                                                                                                                       BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

 

 

 

Số lượt xem : 1

Các tin khác